Ημερίδα «Καλές πρακτικές χρήσης του νερού, στις επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του έργου «Best Water Use / BestU»

Την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019, στις 9.15 π.μ., στην Αίθουσα B, στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός, Περίπτερο 8, στη ΔΕΘ, η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», διοργανώνει ημερίδα για την προώθηση καλών πρακτικών χρήσης του νερού στις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του έργου «Best Water Use / BestU», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα…