anatoliki

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Η Ανατολική Α.Ε. ενεργεί ως Κέντρο για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και την Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι φορείς των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής που απαρτίζουν το εταιρικό σχήμα της Ανατολικής Α.Ε. αποφάσισαν την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου με στόχο τη μετατροπή της περιοχής σε πράσινη ζώνη, σε σχέση με ανάλογες διεθνείς πρωτοβουλίες. Η Ανατολική Α.Ε. αποτελεί εργαλείο για την ταχύτερη και αρτιότερη προσέγγιση αυτού του στόχου. Βασική πολιτική στη λειτουργία της, είναι o συνδυασμός παράλληλων παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Βασική επιχειρησιακή στρατηγική είναι η απόκτηση γνώσης και εξειδίκευσης, αξιοποιώντας τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από προγράμματα της Ε.Ε. και η ενσωμάτωση τους σε όλες τις μεμονωμένες δράσεις της με σκοπό να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η Ανατολική Α.Ε. έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης υδάτων, καθώς έχει υλοποιήσει συναφή έργα (π.χ. LIFE WATER AGENDA, WATERin COREMED) ως Συντονιστής Δικαιούχος. Επιπλέον, η Ανατολική Α.Ε. έχει μακρά εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας.

1ο χλμ Θέρμης – Τριαδίου, Τ.Θ. 60497 – Τ.Κ. 57001, Θέρμη, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ: +30 2310 463930, Φαξ: +30 2310 486203
E-mail: environment@anatoliki.gr Ιστότοπος: www.anatoliki.gr

EDA BANSKO

Η Αναπτυξιακή εταιρεία EDA Bansko είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που στοχεύει μέσω επικοινωνιακών δράσεων και κοινών δραστηριοτήτων με τους τοπικούς φορείς, τον ιδιωτικό τομέα και τις ΜΚΟ να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής του Μπάνσκο. Η αποστολή της είναι να στηρίξει την τοπική διοίκηση, τον ιδιωτικό τομέα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικών, πολιτικών και προγραμμάτων για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Για να επιτύχει τους στόχους της, η EDA Bansko εκτελεί δραστηριότητες όχι μόνο στο δήμο του Μπάνσκο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Blagoevgrad, αναπτύσσοντας συνεχώς νέες εταιρικές σχέσεις. Η EDA Bansko διαθέτει ειδικά καταρτισμένη ομάδα στους τομείς κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και ειδικούς σε θέματα διαχείρισης έργων. Το εξειδικευμένο προσωπικό της EDA Bansko έχει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη στρατηγικών εγγράφων για τις δημοτικές αρχές, αναλύσεων και μελετών όπως το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μπάνσκο 2007 – 2013», το «Στρατηγικό μάρκετινγκ για την περιοχή του Μπάνσκο ως ευρωπαϊκό κέντρο χειμερινού τουρισμού «κ.λπ.

24 A, Todorin vrah str., 2770 Μπάνσκο, Βουλγαρία
Τηλ: + 359 896 860 750, Φαξ: + 359 2 813 96 02
E-mail: george@noproblemsltd.com Ιστότοπος:www.airbansko.org

Association Eco Nevrokop

Ο Σύνδεσμος Eco Nevrokop είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την ανάπτυξη έργων για την προστασία του περιβάλλοντος, την εκπαίδευση και την ένταξη παιδιών και νέων, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την προώθηση της ισότητας, την στήριξη του τουρισμού, καθώς και για την ανάπτυξη οικονομικών και περιβαλλοντικών δράσεων στην περιφέρεια του. Ο σύλλογος απευθύνεται τοπικά στους κατοίκους και στους ενδιαφερόμενους φορείς, ενώ αναλαμβάνει και υλοποιεί έργα προκειμένου να ενισχύσει το φυσικό τοπίο, να διαχειριστεί τους φυσικούς πόρους και να διοργανώσει εκδηλώσεις και εργαστήρια για τη διάδοση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Μια από τις τελευταίες δράσεις του ECO Nevrokop ήταν η εκστρατεία για τη βελτίωση της γνώσης για την υγιεινή διατροφή σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γκότσε Ντελτσέβ 2900, Iliya Pramatarski str. 8 – 4ος όροφος, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τηλ.: +359 888 5858 65
E-mail: veleva@econevrokop.eu Ιστότοπος: http://econevrokop.eu/

aneser

ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1994 με στόχο τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία LEADER II. Οι κύριοι μέτοχοι της είναι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης του νομού Σερρών, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και κάποιοι ακόμα. Η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. λειτουργεί με στόχο την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης του Νομού Σερρών, μέσα από την υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλης πρωτοβουλίας που μπορεί να συμβάλλει σε αυτήν.

Μεραρχίας 67, Τ.Κ. 621 21, Σέρρες – 2ος όροφος, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ: +30 23210 64402-3, Φαξ: +30 2321099639
E-mail: info@aneser.gr Ιστότοπος: www.aneser.gr

Economic Development Agency High West Rodhopi

Η Αναπτυξιακή εταιρεία High West Rodhopi είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός με ενασχόληση στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων, της υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ο κύριος σκοπός λειτουργίας της είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στην αγροτική και τουριστική δραστηριότητα, η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτελεσματική δικτύωση των τοπικών φορέων, των ιδιωτών και των πολιτών, μέσω της υλοποίησης σχετικών ευρωπαϊκών έργων.

Yavor 3, Ντεβίν 4800, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τηλ: +359 897 595959
E-mail: aedrhodopes@gmail.com