Πακέτο εργασίας 1 - Διαχείριση και Συντονισμός

Θα προστεθεί σύντομα περιεχόμενο…

Πακέτο εργασίας 2 – Επικοινωνία και διάχυση

Πακέτο εργασίας 3 – Έρευνα υφιστάμενης κατάστασης

Πακέτο εργασίας 4 – Ανάπτυξη περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής διαδικασίας

Πακέτο εργασίας 5 – Πιλοτική εφαρμογή & Τελετή βράβευσης της καλύτερης πρακτικής χρήσης ύδατος

Πακέτο εργασίας 6 - Καμπάνια ευαισθητοποίησης – δικτύωσης – κεφαλαιοποίησης

Θα προστεθεί σύντομα περιεχόμενο…