Πακέτα Εργασίας Τίτλος Πακέτου Εργασίας Χρόνος έναρξης Χρόνος λήξης
1 Διαχείριση και Συντονισμός 01/10/2017 30/06/2020
2 Επικοινωνία και διάχυση 01/10/2017 30/06/2020
3 Έρευνα υφιστάμενης κατάστασης 01/12/2017 30/06/2020
4 Ανάπτυξη περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής διαδικασίας 01/12/2017 30/07/2019
5 Πιλοτική εφαρμογή & Τελετή βράβευσης της καλύτερης πρακτικής χρήσης ύδατος 01/06/2018 30/07/2019
6 Καμπάνια ευαισθητοποίησης – δικτύωσης – κεφαλαιοποίησης 01/10/2017 30/06/2020
Συνολική διάρκεια του έργου 01/10/2017 30/06/2020