Καμπάνια ευαισθητοποίησης και πιλοτική δράση στου παιδικούς σταθμούς της ΠΕ Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο του έργου, «Best Water Use», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A, Ελλάδα-Βουλγαρία, η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. υλοποίησε σειρά δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για τη διαχείριση του νερού, σε συνεργασία με τους Δήμους Θερμαϊκού, Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη. Δείτε το σχετικό βίντεο: