Ημερίδα με τίτλο “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορική Διαχείριση & τη Βέλτιστη Χρήση Νερού” και Τελετή Βράβευσης της πιλοτικής δράσης με τίτλο «Στους παιδικούς του δήμου μας βρέχει δράσεις για το νερό»

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», σε συνεργασία με τους Παιδικούς Σταθμούς των Δήμων, Θέρμης, Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαίας – Χορτιάτη σας προσκαλούν στην Ημερίδα με τίτλο “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορική Διαχείριση & τη Βέλτιστη Χρήση Νερού” και στην Τελετή Βράβευσης της πιλοτικής δράσης με τίτλο «Στους παιδικούς του δήμου μας…