Ολοκληρώθηκε η ημερίδα για τη βέλτιστη χρήση νερού στην αγροτική παραγωγή

Έρευνα χρήσης νερού σε αγρότες στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, παρουσιάσθηκε στο Δήμο Θέρμης, στα Βασιλικά. Η έρευνα χρήσης νερού σε αγρότες ,στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Best Water Use», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», παρουσιάσθηκε από την…