Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτονικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από το τέλος της δεκαετίας του 1990 έχουν μπει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, χάρη στο Πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία”.

Η βασική ιδέα πίσω από το “INTERREG” είναι ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα τα οποία μπορούν να επιλυθούν καλύτερα αν εργαστούν μαζί με τους γείτονες τους παρά αν παραμείνει ο καθένας περιορισμένος στα σύνορα του.

Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα επιτρέπουν στην ΕΕ να επηρεάσει με πρακτικό τρόπο θετικά την καθημερινή ζωή των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» ανέρχεται σε 129.695.572,00 εκατομμύρια ευρώ (συνολική χρηματοδότηση) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.