РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ BESTU В БАНСКО

Уважаеми дами и господа, Информираме Ви, че на 28 Юли 2018г. (събота) в гр. Банско, х-л “Орфей” беше проведен ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН по проект „Best Water Use с акроним BestU“ (договор за безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 / 02.10.2017) по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020. Присъстваха 61 (шестдесет и един) участника (местна власт, журналисти, граждани/…