Работен пакет 1 - Управление на проекти и координация

  • Списък на продуктите

Работен пакет 3 - Изследване на настоящата ситуация

  • Списък на продуктите

Работен пакет 4 - Разработване на програма за екологично образование

  • Списък на продуктите

Работен пакет 5 - Пилотно действие: Създаване на етикет "Най-добро използване на водите"

Работен пакет 6 - Уведомление - работа в мрежа и капитализация

Del. 6.5.1 Information Campaign-events-workshops (PB5-EDA HIGH WEST RODOPI)