anatoliki

АНАТОЛИКИ С. А.

Анатолики С.А. функционира като Център за развитие на човешките ресурси и укрепване на местната икономика в по-широкия район на Солун. Местните власти на периферните звена на Солун и Халкидики, представляващи акционерите на Анатолики С.А., са взели решение да изпълнят стратегия, целяща превръщането на региона в зелена зона по отношение на други подобни международни инициативи. Анатолики е инструмент за по-бърз и всеобхватен подход към тази цел. Основната оперативна стратегия е да бъдат придобити знания и експертиза чрез участие в проекти, финансирани от ЕС, както и да играе роля на техен мултипликатор в национален, регионален и местен контекст. Анатолики има богат опит в управлението на водите, след като е изпълнил подобни проекти (напр. LIFE WATER AGENDA, WATERIN COREMED) като координиращ бенефициент. Освен това Anatoliki s.a. има дългогодишен опит в разработването на образователни материали, както и в осъществяването на образователни програми, предлагани на ученици от началните и средни училища, насочени към възрасти между 4-17 години.

Адрес:
1-ви километър Терми – Триаду, 60497 – 57001 Терми, Гърция
Тел: +302310-463.930, Факс: +302310-486.203
Имейл: environment@anatoliki.gr,  Уебсайт: www.anatoliki.gr

АИР Банско

Агенция за икономическо развитие Банско (АИР Банско) е неправителствена организация, която цели чрез осъществяване на диалог и реализиране на съвместни дейности между местната власт, частния сектор и неправителствените организации да способства за икономическото и социално развитие на района на община Банско. Мисията на АИР Банско е да оказва подкрепа на общинската администрация, частния сектор и други заинтересовани страни в процесите на формулиране и изпълнение на стратегии, политики и програми за икономическо и социално развитие на региона. За постигане на поставените цели, АИР Банско осъществява дейности не само на територията на община Банско, но и на територията на област Благоевград в търсене на партньорство за развитие на региона като цяло.

Агенцията разполага с високо квалифициран екип с компетенции в сферата на икономическото развитие, финансите, социалното включване, обучителните дейности, както и с експерти в областта на проектното управление. Експертите на АИР Банско (излъчени от членовете на организацията) имат ключово участие при разработването на стратегически за общината документи, анализи и проучвания като: „Оперативна програма на община Банско 2007-2013“, „Маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен туризъм“ и др.

2770, гр. Банско, Република България
Ул. „Тодорин връх“ №24, вх. А
Тел: + 359896860750; Факс: + 359 2 813 96 02
Имейл: george@noproblemsltd.com Уебсайт: www.airbansko.org

Сдружение Еко Неврокоп

Сдружение Еко Неврокоп е неправителствена организация, създадена през 2009 година с цел разработване и изпълнение на проекти за опазване на околната среда, обучение и интеграция на деца и младежи, борба с дискриминацията, насърчаване на равенството, подкрепа на туризма, както и на икономическите и екологичните дейности в региона. Сдружението насочва усилията си към жителите и заинтересованите страни, като същевременно подготвя и изпълнява проекти, за да подобри природния пейзаж, да управлява природните ресурси и да организира събития и семинари за разпространение на екологичното съзнание. Едно ново действие на ECO Nevrokop беше кампания за подобряване на знанията за здравословна храна сред учениците в гимназиите.

Адрес:
Гр. Гоце Делчев 2900, ул. Илия Праматарски 8, 4-ти етаж, България
Тел: +359 888 585865
Имейл: Veleva@econevrokop.eu, уебсайт: http://econevrokop.eu/

aneser

Анесер С.А.

Организация Анесер С.А. е създадена през декември 1994 с цел участие в европейската инициатива ЛИДЕР ІІ. Основните й акционери са организациите на местната администрация на Префектура Серес, Регион Централна Македония, Регионална асоциация на общините в Централна Македония и други. Мисията й е изпълнението на национални и европейски програми, както и всякакви други инициативи, които подобряват местното развитие на префектура Серес.

Адрес:

Ул. Мерархия 67, 621 21, Серес, 2-ри етаж, Гърция
Тел. +3023210 64402-3, Факс: +302321099639
Имейл: info@aneser.gr, Уебсайт: www.aneser.gr

АИР ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ

Агенция за Икономическо Развитие ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ е неправителствена организация с професионален фокус върху управление на водите, подкрепа на местния бизнес и разнообразни обучителни услуги. Основната цел на Организацията е подкрепа развитието на местната бизнес среда със специален фокус туризъм и земеделие, опазване на природата и подпомагане изграждането на устойчиво партньорство между местните власти, частния сектор и обществото като цяло чрез разработване и управление на тематични проектни инициативи.

България, гр.Девин 4800, ул.“Явор“, 3
Тел.: +359 897 595959
Имейл: aedrhodopes@gmail.com