работен пакет описание начало край
1 Управление на проекти и координация 01/10/2017 30/09/2019
2 Комуникация и разпространение 01/10/2017 30/09/2019
3 Изследване на настоящата ситуация 01/12/2017 30/09/2019
4 Разработване на програма за екологично образование 01/12/2017 30/07/2019
5 Пилотно действие: Създаване на етикет „Най-добро използване на водите“ 01/06/2018 30/07/2019
6 Уведомление – работа в мрежа и капитализация 01/10/2017 30/09/2019
Продължителност на проекта BEST-U 01/10/2017 30/09/2019