Στα πλαίσια του προγράμματος «Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020» υλοποιείται το έργο με τίτλο «Best Water Use / BEST-U», που αφορά στη βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικός στόχος του έργου αποτελεί η προώθηση των καινοτόμων τεχνολογιών στην καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων και την προστασία του εδάφους.

Tο έργο BEST-U θα τονώσει τη διασυνοριακή συνεργασία, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στις περιοχές εφαρμογών των δύο χωρών και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στόχοι

Ο ειδικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της διαχείρισης των υδάτων, μέσω της προώθησης εκστρατειών «πράσινης συμπεριφοράς» στους τομείς της διαχείρισης των υδάτων, της εφαρμογής πιλοτικών δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης των υφιστάμενων καινοτόμων μεθόδων / τεχνολογιών και της διαμόρφωσης περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Περισσότερα

Δράσεις

Ενέργειες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων των ενδιαφερομένων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων

Περισσότερα

Συνεργαζόμαστε! Δρούμε μαζί και όλοι κερδίζουμε!

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτονικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από το τέλος της δεκαετίας του 1990 έχουν μπει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, χάρη στο Πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία”.

 

Περισσότερα

Εταίροι

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. / EDA BANSKO / Association Eco Nevrokop / ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. / Economic Development Agency High West Rodhopi

Στοιχεία Επικοινωνίας

1ο χλμ Θέρμης-Τριαδίου Τ.Θ. 60497 – Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Ελλάδα

Ανατολική Α.Ε. – Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Επικεφαλής εταίρος του έργου BEST-U

+30 2310 463 930

environment@anatoliki.gr